Quản lý thư viện - CÔNG TY TNHH KING HELP

Quản lý thư viện

Phần mềm quản lý thư viện trực tuyến giúp độc giả tìm kiếm sách ở thư viện bất cứ nới đâu.

Hệ thống cho phép số hoá, quản lý sách trong thư viện, quản lý việc mượn trả sách trong thư viện.

phần mềm quản lý thư viện

Phần mềm được cung cấp miễn phí cho các tổ chức phi lợi nhuận, không phân biệt tôn giáo, trường học, ….

Mọi chi tiết xin liên hệ: info@kinghelp.net